درباره ی ACCTALENT

AccTalent سامانه تخصصی کاریابی استعدادها در زمینه های مالی و حسابداری است.
آنچه در این سامانه به دنبال آن هستیم گرد هم آمدن اعضای جامعه مالی و حسابداری کشور است تا با ابراز استعداد و تواناییهای خودشان در هر سطحی که هستند مسیری برای توسعه فردی و همچنین فرصتی برای به دست آوردن جایگاههای بهتر شغلی و درآمدی ایجاد نمایند.
ای سی سی تلنت برای رسیدن به این اهداف مسیرهای کاربردی و سریعی را ایجاد می نماید تا با استفاده از آن بتوان انتخاب های بهتر و کارآمدتری انجام داد.

هم اکنون عضو شوید ...

تصویر